各人都吃过韭菜 ,但都看过韭菜花么?韭菜老了以后,叶子口感差了,就会开出白色的花 。说到这 ,各人必然没看到过年夜片的韭菜坪,俗语说:“不到韭菜坪,枉看贵州山”,到了9月10月花期时,万亩连片的韭菜花,使患上整个山体成为了韭菜花的海洋 ,那让小侠带你们看看这满山遍野的紫色花海吧~

【韭菜坪地舆位置】

景区位于贵州西部

距省会贵阳240余千米,高速公路直达县城,车程3.5小时;

距毕节飞雄机场80千米 ,车程1.5小时;

距六盘水68千米 ,车程2小时。

【搭搭客车】

毕节--韭菜坪

到毕节的客车站坐车到赫章县,车资40元耗时1小时30分钟摆布,然后到赫章县车站乘坐开往珠市乡的客车 ,需40分钟摆布,末了再从本地包车前去韭菜坪便可。

贵阳--韭菜坪

在贵阳客车站直接买票坐车到赫章县,车资136元耗时4小时摆布 ,然后到赫章县车站乘坐开往珠市乡的客车,需40分钟摆布,末了再从本地包车前去韭菜坪便可 。

【景区内嬉戏建议】

早年的韭菜坪还可以在景区露营 ,清晨起来不雅看日出、云海,超等仙。  

景区开发后,此刻已经经很是成熟 ,有两条赏花路线:

①东门-景区不雅光车(或者缆车)-彩石路-花海亭-云海日出不雅景台-屋脊顶-紫仙居-九龙崖-花影亭-揽月阁-绿隐峰-景区不雅光车(或者缆车)-东门

②西门-不雅光小火车-彩石路-花影亭-九龙崖-伏风台-紫仙居-绿隐峰-屋脊顶-花海亭-景区不雅光车(或者缆车)-东门

沿途的盘猴子路也很美哦。

一般选①的会多一些 。

【景区留意事变】

景区开放时间:9:00-18:00

用度:门票50元;门票+来回索道130元 ;门票+来回不雅光车100元

留意:山顶温度较低,需带上御寒衣物,如冲锋衣 、抓绒、轻羽绒。尤为是碰到下雨天 ,羽绒服少不了。

欧宝体育app官网-最新版本


【读音】:

gè rén dōu chī guò jiǔ cài ,dàn dōu kàn guò jiǔ cài huā me ?jiǔ cài lǎo le yǐ hòu ,yè zǐ kǒu gǎn chà le ,jiù huì kāi chū bái sè de huā 。shuō dào zhè ,gè rén bì rán méi kàn dào guò nián yè piàn de jiǔ cài píng ,sú yǔ shuō :“bú dào jiǔ cài píng ,wǎng kàn guì zhōu shān ”,dào le 9yuè 10yuè huā qī shí ,wàn mǔ lián piàn de jiǔ cài huā ,shǐ huàn shàng zhěng gè shān tǐ chéng wéi le jiǔ cài huā de hǎi yáng ,nà ràng xiǎo xiá dài nǐ men kàn kàn zhè mǎn shān biàn yě de zǐ sè huā hǎi ba ~

【jiǔ cài píng dì yú wèi zhì 】

jǐng qū wèi yú guì zhōu xī bù

jù shěng huì guì yáng 240yú qiān mǐ ,gāo sù gōng lù zhí dá xiàn chéng ,chē chéng 3.5xiǎo shí ;

jù bì jiē fēi xióng jī chǎng 80qiān mǐ ,chē chéng 1.5xiǎo shí ;

jù liù pán shuǐ 68qiān mǐ ,chē chéng 2xiǎo shí 。

【dā dā kè chē 】

bì jiē --jiǔ cài píng

dào bì jiē de kè chē zhàn zuò chē dào hè zhāng xiàn ,chē zī 40yuán hào shí 1xiǎo shí 30fèn zhōng bǎi bù ,rán hòu dào hè zhāng xiàn chē zhàn chéng zuò kāi wǎng zhū shì xiāng de kè chē ,xū 40fèn zhōng bǎi bù ,mò le zài cóng běn dì bāo chē qián qù jiǔ cài píng biàn kě 。

guì yáng --jiǔ cài píng

zài guì yáng kè chē zhàn zhí jiē mǎi piào zuò chē dào hè zhāng xiàn ,chē zī 136yuán hào shí 4xiǎo shí bǎi bù ,rán hòu dào hè zhāng xiàn chē zhàn chéng zuò kāi wǎng zhū shì xiāng de kè chē ,xū 40fèn zhōng bǎi bù ,mò le zài cóng běn dì bāo chē qián qù jiǔ cài píng biàn kě 。

【jǐng qū nèi xī xì jiàn yì 】

zǎo nián de jiǔ cài píng hái kě yǐ zài jǐng qū lù yíng ,qīng chén qǐ lái bú yǎ kàn rì chū 、yún hǎi ,chāo děng xiān 。  

jǐng qū kāi fā hòu ,cǐ kè yǐ jīng jīng hěn shì chéng shú ,yǒu liǎng tiáo shǎng huā lù xiàn :

①dōng mén -jǐng qū bú yǎ guāng chē (huò zhě lǎn chē )-cǎi shí lù -huā hǎi tíng -yún hǎi rì chū bú yǎ jǐng tái -wū jǐ dǐng -zǐ xiān jū -jiǔ lóng yá -huā yǐng tíng -lǎn yuè gé -lǜ yǐn fēng -jǐng qū bú yǎ guāng chē (huò zhě lǎn chē )-dōng mén

②xī mén -bú yǎ guāng xiǎo huǒ chē -cǎi shí lù -huā yǐng tíng -jiǔ lóng yá -fú fēng tái -zǐ xiān jū -lǜ yǐn fēng -wū jǐ dǐng -huā hǎi tíng -jǐng qū bú yǎ guāng chē (huò zhě lǎn chē )-dōng mén

yán tú de pán hóu zǐ lù yě hěn měi ò 。

yī bān xuǎn ①de huì duō yī xiē 。

【jǐng qū liú yì shì biàn 】

jǐng qū kāi fàng shí jiān :9:00-18:00

yòng dù :mén piào 50yuán ;mén piào +lái huí suǒ dào 130yuán ;mén piào +lái huí bú yǎ guāng chē 100yuán

liú yì :shān dǐng wēn dù jiào dī ,xū dài shàng yù hán yī wù ,rú chōng fēng yī 、zhuā róng 、qīng yǔ róng 。yóu wéi shì pèng dào xià yǔ tiān ,yǔ róng fú shǎo bú le 。